Prekladateľ z/do taliančiny/slovenčiny

 

Čo znamená byť profesionálnym prekladateľom? Byť alebo chcieť sa stať odborníkom v tomto odvetví si vyžaduje určité schopnosti: znalosť jazykov je len východiskovým bodom, avšak je potrebné mať i mnohé iné znalosti a schopnosti.

Môžeme si túto úvodnú vetu rozobrať na drobné: rozumieť určitému jazyku neznamená byť automaticky prekladateľom; obyčajne tí, ktorí sa rozhodnú stať sa profesionálnymi prekladateľmi, musia úspešne absolvovať presne stanovený študijný plán, počas ktorého študenti prekladateľstva získavajú podrobné znalosti od jazyka po kultúru a o samotnej krajine.

Ak by ste sa chceli stať, napríklad, prekladateľom z/do taliančiny/slovenčiny, musíte zo všetkého najskôr dôkladne poznať taliansky a slovenský jazyk. Čiže dokonale poznať všetky gramatické pravidlá, poznať ustálené slovné spojenie, príslovia, slovné väzby. Okrem toho, v závislosti od oblasti špecializácie, musí prekladateľ z/do taliančiny/slovenčiny ovládať aj špecifickú terminológiu z konkrétnej oblasti. Ak sa prekladateľ špecializuje na právo, musí čo najdôkladnejšie poznať terminológiu z tejto oblasti; to isté platí samozrejme pre zdrojový i cieľový jazyk. Pozrime sa na príklad slovenského prekladateľa, ktorý chce vykonávať preklady z/do taliančiny: tento musí presne ovládať právnu terminológiu tak v slovenčine, ako aj v taliančine.

Okrem terminológie a kontextu, dobrý prekladateľ musí byť schopný dodať prekladu aj správny tón a výraz textu: aj náš prekladateľ z/do slovenčiny/taliančiny, ak napríklad musí preložiť novinový článok, použije formálny prejav, krátke vety, ktoré budú účinne pôsobiť na čitateľov. Naopak, ak bude prekladať z/do slovenčiny/taliančiny návod na použitie, bude používať celkom iný tón. Toto nám napovedá, že pre prekladateľa je veľmi dôležité, aby dôkladne poznal aj rôzne druhy textov. Rovnako dôležité sú aj komunikačné vlohy, vďaka ktorým prekladateľ dokáže vyjadriť rovnaký koncept v dvoch rôznych jazykoch, pričom sa vyhýba doslovným prekladom, ktoré by mohli byť zavádzajúce.

 

Prekladateľ: kľúčová osobnosť na ceste k úspechu

 

Nielen veľké podniky sa obracajú na profesionálnych prekladateľov. Hoci globálna znalosť cudzích jazykov rastie každým dňom, táto profesijná postava zostáva kľúčovou v mnohých odvetviach.

Napríklad, ak ste samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá pre rast svojej činnosti potrebuje mať elektronický výklad, bolo by na tento účel vhodné obrátiť sa na profesionálneho prekladateľa, ktorý vám pomôže zviditeľniť vaše produkty alebo služby aj v zahraničí. Predstavme si takého grafika alebo tvorcu webových stránok: prečo by sa mal obmedzovať len na územie krajiny, v ktorej pôsobí? Na realizáciu grafickej práce v inej krajine, ako je tá, v ktorej sídli, nie je potrebná osobitná znalosť jazyka klienta. V tomto prípade sa môže dodávateľ grafických prác obrátiť na prekladateľa, aby mu preložil ponuku, resp. dopyt od klienta a následne i odpoveď. V prípade problematík, sa môžete vždy obrátiť na vášho prekladateľa.

Ponúkať vašu prácu v iných krajinách môže byť výnosné a vytvoriť tak ďalší príjem: prvým krokom je vaša prezentácia v cudzom jazyku, ktorej preklad je vhodnejšie prenechať profesionálnemu prekladateľovi, hoci máte dobré základy v znalosti toho konkrétneho jazyka.  Prezentácia je v tomto prípade vašou vizitkou, akoby výklad, ktorá preto musí byť dokonalá v očiach potenciálneho klienta, počnúc jazykovou správnosťou.

Prekladateľ vám môže pomôcť aj s menšími prácami, pričom nie je neobvyklé, že takýto odborník sa stretáva so zadaním iba jedného, krátkeho textu. Vezmime si ako príklad situáciu, kedy vykonávate vedecký výskum pre vašu diplomovú prácu na vysokej škole, pričom nájdete špecifické informácie iba v jazyku, ktorý dobre neovládate alebo vôbec nepoznáte: často sa stáva, že počas vyhľadávania informácií je potrebné napísať do vyhľadávača text v cudzom jazyku, alebo sa objavia požadované výsledky v inom jazyku. V tomto prípade objavíte, napríklad, vhodné komentáre ku textu v taliančine, čiže v jazyku, ktorý neovládate: obrátiť sa na prekladateľa z/do taliančiny môže vašu diplomovku výrazne pozitívne ovplyvniť!

 

Prekladateľ: je dôležité vybrať si toho správneho

 

Prekladateľstvo je veľmi rozmanitou oblasťou. Na to, aby prekladateľ mohol vykonávať svoje povolanie, musí úspešne absolvovať mnohé skúšky, ktoré v sebe zahŕňajú viaceré aspekty, pričom často ani nie sú zohľadnené, avšak dobrý prekladateľ ich musí ovládať.

Stále na príklade nášho prekladateľa z/do taliančiny, sa pozrime na jeho štúdium: prvým krokom v jeho vzdelávaní určite nebude to, že začne hneď prekladať texty. Najprv musí podrobne ovládať jazykovú kombináciu, v tomto prípade slovenský a taliansky jazyk: musí od základov študovať ich gramatiku a dôkladne si ju osvojiť; k tomu je potrebné pridať štúdium oboch krajín, z pohľadu geografie, kultúry, mentality; musí poznať ustálené slovné spojenia a zosúladiť ich v oboch jazykoch; úlohou prekladateľa z/do taliančiny je preniesť text z jedného jazyka do druhého pri rešpektovaní oboch jazykov. To, čo je napísané v jazyku A, musí preniesť do jazyka B tak, aby osoba, ktorá pozná oba jazyky, pri čítaní textu A i textu B nadobudla dojem, že si prečítala ten istý text dvakrát: rovnaký význam, rovnaký štýl, rovnaký tón, rovnaké zameranie.

Ako sme sa už zmienili v úvode, základná príprava prekladateľa z/do taliančiny musí byť všeobecná, hlavne čo sa týka rôznorodosti tém: musí vedieť preložiť všeobecné druhy textov. Postupom času, sa na základe svojich schopností a inklinácie prirodzene zameria na určitú oblasť, ako napr. návody, právne texty, literatúru a pod. Správna voľba prekladateľa z/do taliančiny podľa vašich potrieb preto nie je banálnou záležitosťou, pretože na základe druhu dokumentu, ktorý potrebujete preložiť, môže byť určitý prekladateľ vhodnejší ako iný.

Obráťte sa na AZ Service sro s Vašou požiadavkou a my Vám vytvoríme ponuku na mieru, zodpovedajúcu Vašim potrebám: nájsť vhodného prekladateľa online nie je také jednoduché, a preto je dôležité obrátiť sa na odborníka, ktorý v prvej osobe vykonáva túto činnosť, a ktorý Vám zaručí odvedenie serióznej, presnej a profesionálnej práce.

 

    *povinné pole.

    Adriana Zbýňová
    info@azservice-translation.com


    error: Content is protected !!