Štandardný a Úradný
Preklad
Vykonávam úradné preklady rôznych listín a dokumentov na oficiálne účely (rodné listy, potvrdenia, notárske zápisnice, zmluvy, účtovné závierky, daňové priznania, uznesenia súdu, rozhodnutia, atď.). Preklady vykonávam s dôrazom na maximálnu odbornosť a presnosť. zistiť viac
Tlmočenie
Pre Vašu Spoločnosť
Poskytujem kvalitné tlmočnícke služby pri rôznych obchodných a pracovných stretnutiach, pri sprevádzaní skupín a jednotlivcov počas veľtrhov, podujatí, turistických a obchodných návštev, konferenciách a iné, v Taliansku a na Slovensku, pričom zaručujem plynulú komunikáciu medzi rečníkmi. zistiť viac
Internacionalizácia
Spoločností
Poskytujem komplexné služby podnikateľom, ktorí majú záujem preniknúť na taliansky trh (založenie spoločnosti, vedenie účtovníctva, prieskum trhu, kontakt s klientmi/dodávateľmi, sprostredkovanie, atď.). zistiť viac

AZ Service sro

Obrátiť sa na profesionálneho prekladateľa/tlmočníka znamená vybrať si záruku precízne vykonaného prekladu a zachovania pôvodného zmyslu textu alebo komunikácie.

Naše služby

A.Z. Service Vám ponúka svoju odbornosť a zručnosti v oblasti prekladov a tlmočenia z taliančiny do slovenčiny/češtiny a naopak: k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne a s maximálnym dôrazom na vynikajúci výsledok, pričom robíme všetko preto, aby sme dosiahli ciele stanovené našimi klientmi. Dozveďte sa viac o našich službách >>

TLMOČENIE

Poskytujem kvalitné tlmočnícke služby z taliančiny do slovenčiny/češtiny a naopak pri rôznych obchodných a pracovných stretnutiach, pri sprevádzaní skupín a jednotlivcov počas veľtrhov, podujatí, turistických a obchodných návštev, konferenciách a iné, v Taliansku a na Slovensku, pričom zaručujem plynulú komunikáciu medzi rečníkmi. Poskytujem taktiež profesionálne tlmočenie z taliančiny do slovenčiny/češtiny a naopak na diaľku (prostredníctvom aplikácie Skype, telefónu, atď.) na akýkoľvek účel komunikácie.

 

Zistite viac o Tlmočení >>

ŠTANDARDNÉ A ÚRADNÉ PREKLADY

Vykonávam profesionálne preklady textov z obchodnej, právnej a technickej oblasti, ako aj ÚRADNÉ PREKLADY rôznych listín a dokumentov (rodné listy, potvrdenia, notárske zápisnice, zmluvy, účtovné závierky, daňové priznania, uznesenia, rozhodnutia, atď.) z taliančiny do slovenčiny/češtiny a naopak. Preklady z taliančiny do slovenčiny/češtiny a naopak vykonávam s dôrazom na maximálnu odbornosť a presnosť.

 

Zistite viac o Štandardnom Preklade >>
Zistite viac o Úradnom Preklade
>>

KOMPLEXNÉ SLUŽBY PODNIKATEĽOM

Poskytujem komplexné služby podnikateľom, ktorí majú záujem preniknúť na taliansky trh (založenie spoločnosti, vedenie účtovníctva, prieskum trhu, kontakt s klientmi/dodávateľmi, sprostredkovanie, atď.).

 

Zistite viac o Komplexných službách podnikateľom >>

O mne – Adriana Zbýňová

Som profesionálna TLMOČNÍČKA a ÚRADNÁ PREKLADATEĽKA, s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti PREKLADOV a TLMOČENIA z talianskeho jazyka do slovenčiny a češtiny a naopak.
Vyštudovala som Univerzitu Komenského v Bratislave, kde som získala diplom v odbore Taliansky Jazyk a Literatúra, študovala som i v Taliansku na Tlmočníckom ústave v Miláne. Tlmočnícke a prekladateľské služby poskytujem od roku 2008.
Od 04.05.2018 som zapísaná v Zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR, vďaka čomu som oprávnená vyhotovovať úradné preklady.

Čo môžem pre Vás urobiť?

Vytváram preklad s dôrazom na cit pre odtiene slov, pričom dokonale ovládam prekladateľské nástroje a tlmočnícke techniky.

Mojim hlavným cieľom je to, aby Vaša komunikácia bola plynulá…

 

„Zámerom A.Z. Service s.r.o. je poskytovať precízne preklady a tlmočenie s dôrazom na detaily k absolútnej spokojnosti klienta. Pracujem v súčinnosti s klientom za účelom dosiahnutia jeho cieľa.“

300

Tlmočení

1500

Spokojných Zákazníkov

4000

Preložených Dokumentov

Recenzie

Na základe dodaných prekladateľských úkonov, ktoré spĺňajú vysoký štandard kvality, spolupráce a odbornosti, spoločnosť Codex Global vrelo odporúča Adrianu Zbýňovú ako spoľahlivú prekladateľku, a naďalej s ňou bude pokračovať v prebiehajúcej spolupráci.

error: Content is protected !!