O mne

O mne

Adriána Zbýňová

Som profesionálna TLMOČNÍČKA a ÚRADNÁ PREKLADATEĽKA, s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti PREKLADOV a TLMOČENIA z talianskeho jazyka do slovenčiny a češtiny a naopak.

Vyštudovala som Univerzitu Komenského v Bratislave, kde som získala diplom v odbore Taliansky Jazyk a Literatúra, študovala som i v Taliansku na Tlmočníckom ústave v Miláne. Tlmočnícke a prekladateľské služby poskytujem od roku 2008.

Od 04.05.2018 som zapísaná v Zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom Spravodlivosti SR, vďaka čomu som oprávnená vyhotovovať úradné preklady.

KOLBORÁCIA PRE JAZYKY INÉ AKO MY

Odborný Tím k Vašim Službám

A.Z. Service s.r.o. nie je prekladateľská agentúra, k projektom pristupujem individuálne. Každý projekt má jediného referenta, ktorým som ja osobne.
V prípade jazykových kombinácií, ktoré nie sú v mojej kompetencií, využívam služby môjho tímu profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, s ktorými mám rozvinutú dlhoročnú a overenú spoluprácu. Vďaka tomu Vám dokážem poskytnúť kvalitné prekladateľské a tlmočnícke služby aj pre iné kombinácie európskych jazykov.

error: Content is protected !!