Tlmočenie

Poskytujem kvalitné tlmočnícke služby z taliančiny do slovenčiny/češtiny a naopak pri rôznych obchodných a pracovných stretnutiach, pri sprevádzaní skupín a jednotlivcov počas veľtrhov, podujatí, turistických a obchodných návštev, konferenciách a iné, v Taliansku a na Slovensku, pričom zaručujem plynulú komunikáciu medzi rečníkmi.

Focus – Tlmočenie

Tlmočenie umožňuje komunikáciu medzi rečníkmi, ktorých jazyk a kultúra je odlišná. Delí sa na simultánne tlmočenie a konzekutívne tlmočenie. Simultánne tlmočenie spočíva v tlmočení počas toho, ako hovorí rečník, využívaním určitého zariadenia (napr. kabíny, slúchadlá, mikrofón), zatiaľ čo pri konzekutívnom tlmočení ide o tlmočenie po tom, čo rečník dohovorí, väčšinou pomocou poznámok.
V rámci tlmočenia ponúkam aj službu tlmočenia z taliančiny do slovenčiny/češtiny a naopak na diaľku v reálnom čase, prostredníctvom smartfónu, tabletu alebo počítača. Je to ideálne riešenie pre akýkoľvek druh komunikácie na diaľku.

Čo môžem pre Vás urobiť?

Vytváram preklad s dôrazom na cit pre odtiene slov, pričom dokonale ovládam prekladateľské nástroje a tlmočnícke techniky.

Mojim hlavným cieľom je to, aby Vaša komunikácia bola plynulá…

„Zámerom A.Z. Service s.r.o. je poskytovať precízne preklady a tlmočenie s dôrazom na detaily k absolútnej spokojnosti klienta. Pracujem v súčinnosti s klientom za účelom dosiahnutia jeho cieľa.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku hneď teraz!

  *povinné pole.

  Naše služby

  A.Z. Service Vám ponúka svoju odbornosť a zručnosti v oblasti prekladov a tlmočenia: k tejto úlohe pristupujeme zodpovedne a s maximálnym dôrazom na vynikajúci výsledok, pričom robíme všetko preto, aby sme dosiahli ciele stanovené našimi klientmi. Dozveďte sa viac o našich službách >>

  TLMOČENIE

  Poskytujem kvalitné tlmočnícke služby pri rôznych obchodných a pracovných stretnutiach, pri sprevádzaní skupín a jednotlivcov počas veľtrhov, podujatí, turistických a obchodných návštev, konferenciách a iné, v Taliansku a na Slovensku, pričom zaručujem plynulú komunikáciu medzi rečníkmi. Poskytujem taktiež profesionálne tlmočenie na diaľku (prostredníctvom aplikácie Skype, telefónu, atď.) na akýkoľvek účel komunikácie.

   

  Zistite viac o Tlmočení >>

  ŠTANDARDNÉ A ÚRADNÉ PREKLADY

  Vykonávam profesionálne preklady textov z obchodnej, právnej a technickej oblasti, ako aj ÚRADNÉ PREKLADY rôznych listín a dokumentov (rodné listy, potvrdenia, notárske zápisnice, zmluvy, účtovné závierky, daňové priznania, uznesenia, rozhodnutia, atď.). Preklady vykonávam s dôrazom na maximálnu odbornosť a presnosť.

   

  Zistite viac o Štandardnom Preklade >>
  Zistite viac o Úradnom Preklade
  >>

  KOMPLEXNÉ SLUŽBY PODNIKATEĽOM

  Poskytujem komplexné služby podnikateľom, ktorí majú záujem preniknúť na taliansky trh (založenie spoločnosti, vedenie účtovníctva, prieskum trhu, kontakt s klientmi/dodávateľmi, sprostredkovanie, atď.).

   

  Zistite viac o Komplexných službách podnikateľom >>

  error: Content is protected !!