Profesionálne prekladateľské služby sú v dnešnej dobe veľmi využívané najmä firmami, ktoré pôsobia na medzinárodnom trhu. Často sa predpokladá, že najviac vyžadovaným jazykom je angličtina, hlavne v pracovnej oblasti, nakoľko je považovaná za univerzálny jazyk v obchodných vzťahoch. Je to avšak len čiastočne pravda. Existuje...

  Ak hľadáte prekladateľa, ktorý by vykonal preklad Vášho dokumentu s dôrazom na kvalitu a odbornosť, tak AZ Service sro je dodávateľ prekladateľských a tlmočníckych služieb, akého potrebujete. Nejedná sa o prekladateľskú agentúru, ale o profesionálnu prekladateľku: som Mgr. Adriana Zbýňová a ponúkam rôzne lingvistické služby...

  Čo znamená byť profesionálnym prekladateľom? Byť alebo chcieť sa stať odborníkom v tomto odvetví si vyžaduje určité schopnosti: znalosť jazykov je len východiskovým bodom, avšak je potrebné mať i mnohé iné znalosti a schopnosti. Môžeme si túto úvodnú vetu rozobrať na drobné: rozumieť určitému jazyku neznamená...

  Mnohí sa domnievajú, že na to, aby bol preklad dobrý, stačí sa čo najvernejšie pridŕžať originálu. Z hľadiska súladu prekladu s originálom je však nevyhnutné, aby preklad nebol len podobný originálu, ale aby hlavne vyjadroval úmysel obsiahnutý v texte, a čiže bol najmä účinný.   Prekladateľská činnosť...

  Cudzie jazyky zohrávajú v dnešnej dobe zásadnú úlohu v osobnom, ale aj podnikateľskom rozvoji. Tak obchodné, ako aj osobné vzťahy vedené na medzinárodnej úrovni sa stále viac zakladajú na komunikácií v rôznych jazykoch. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je dôležitá pre ľudí, ktorí si chcú rozšíriť...

error: Content is protected !!