Preklad z taliančiny do slovenčiny – AZ Service sro

 

Profesionálne prekladateľské služby sú v dnešnej dobe veľmi využívané najmä firmami, ktoré pôsobia na medzinárodnom trhu. Často sa predpokladá, že najviac vyžadovaným jazykom je angličtina, hlavne v pracovnej oblasti, nakoľko je považovaná za univerzálny jazyk v obchodných vzťahoch. Je to avšak len čiastočne pravda. Existuje mnoho situácií, kedy znalosť angličtiny alebo disponovať vo svojej organizačnej štruktúre zamestnancami, ktorí ovládajú tento jazyk na stredne pokročilej a/alebo pokročilej úrovni, nepostačuje na rozvoj firmy/podniku.

 

V prvom rade, znalosť cudzieho jazyka na úrovni hovorenej reči, neznamená ovládať ho aj na úrovni čítania, písania a hĺbkového porozumenia: toto obzvlášť platí pri vyhotovovaní prekladov formálnych dokumentov, zmlúv, dohôd a osobitných dojednaní, atď.

 

V takýchto situáciách je vhodné obrátiť sa na profesionálneho prekladateľa, ktorý Vám zaručí vyhotovenie presného, precízneho prekladu, prispôsobeného konkrétnym účelom použitia. Správny výber osoby, ktorej môžete bezstarostne zveriť dokumenty na preklad, nie je jednoduchou a bezprostrednou záležitosťou, a práve na tento účel je tu pre Vás spol. AZ service sro, ktorá sa dokáže postarať o Váš materiál na preklad s odbornou starostlivosťou, pretože bude v rukách kvalifikovanej profesionálnej prekladateľky.

Preklady z taliančiny do slovenčiny: ako Vám môže byť nápomocný profesionálny prekladateľ?

 

Čo je úlohou prekladateľa? Profesionálny prekladateľ má za úlohu preložiť písomný dokument z jedného jazyka do druhého: takýto odborníci prekladajú predovšetkým z cudzieho jazyka do svojho materinského jazyka, ale existujú aj prekladatelia, ktorí prekladajú z/do jazykov, z ktorých ani jeden nie je ich materinský jazyk.

 

Hoci sa proces prekladu môže zdať jednoduchý, v skutočnosti sa však jedná o veľmi zložitú úlohu, pre ktorú sú potrebné isté vlohy a dôkladná príprava prekladateľa tak v zdrojovom jazyku, ako aj v cieľovom jazyku. Okrem jazykovej kombinácie, musí prekladateľ bezpodmienečne poznať aj obe kultúry, aby dokázal čo najvernejšie preniesť obsah dokumentu do cieľového jazyka.

 

Zoberme si, napríklad, slovenskú firmu, ktorá potrebuje preložiť svoju webovú stránku do rôznych jazykov, medzi ktorými aj do taliančiny. Vzhľadom na tento výber je pravdepodobné, že táto firma chce rozšíriť svoj potenciál na už aktívnom talianskom trhu, a preto chce zvýšiť počet klientov aj v tejto krajine prostredníctvom svojej web stránky.  Preklady zo slovenčiny do taliančiny nie sú avšak jednoduchou záležitosťou a ich vyhotovenie si vyžaduje profesionálneho prekladateľa. Ak sa obrátite na AZ Service sro, zaistíme Vám vyhotovenie a dodanie prekladu bez starostí: postaráme sa o Vaše zadanie a Vy už len obdržíte v dohodnutej lehote profesionálne vyhotovený preklad.

 

Prečo by ste mohli potrebovať preklady z/do taliančiny/slovenčiny? Ako sme už spomenuli vyššie, môže byť pre Vás výhodné mať webové stránky v taliančine, ak máte záujem vstúpiť na taliansky trh alebo už máte na tomto trhu vytvorenú klientsku základňu, ktorú chcete rozšíriť.

 

Avšak, prekladateľ sa neobmedzuje len na obchodnú a podnikateľskú sféru: existuje nespočetné množstvo dokumentov a situácií, kedy význam profesionálneho prekladateľa je zásadný. Napríklad v prípade, ak ste študovali na Slovensku, ale chcete sa presťahovať do Talianska, určite budete potrebovať úradný preklad Vášho diplomu z ukončeného vzdelania. Ďalším odborne preloženým dokumentom, ktorý by ste mohli v takejto situácií potrebovať, je aj Váš životopis, aby ste zvýšili svoje možnosti nájsť si prácu na základe Vašej kvalifikácie a/alebo skúseností.

 

A to nie všetko: keďže sa v prípade prekladov jedná o písomnosti, sú veľmi dôležité aj v situáciách, ktoré sa týkajú, napríklad, turizmu. Ako príklad môžeme uviesť jedálny a nápojový lístok reštaurácie alebo popis umeleckých diel v múzeu. Mať viacjazyčný jedálny a nápojový lístok v turistických lokalitách alebo luxusných hoteloch, prináša len výhody: aj v tomto prípade je vhodné obrátiť sa s Vašou požiadavkou na preklad zo slovenčiny do taliančiny na profesionálneho prekladateľa, ktorý správne preloží názvy jedál a príslušný popis surovín, a ktorého preklad je jednoznačne spoľahlivejší, ako preklad vyhotovený automatickým prekladačom, pracujúcim na základe štatistického prekladu.

Preklad z taliančiny do slovenčiny – vyhýbajte sa automatickým prekladačom

 

Ak ste niekedy použili bezplatný online prekladač textov, tak ste si určite všimli, že spoľahlivosť týchto prekladov je veľmi nízka, obzvlášť pri prekladoch do slovenčiny. Tento nástroj môže byť nápomocný v situáciách, kedy potrebujete pochopiť význam konkrétneho špecifického pojmu, avšak aj v tomto prípade nemusí byť automatický preklad úplne spoľahlivý: skúsený profesionálny prekladateľ veľmi dobre vie, že aj na preklad jedného slova alebo slovného spojenia je vhodné mať širší kontext, za účelom dosiahnutia čo najpresnejšieho prekladu.

 

Jedno slovo môže mať totiž stovky významov, ktoré sa navzájom odlišujú v závislosti od kontextu, v ktorom je konkrétne slovo použité. Z tohto dôvodu sa neodporúča použitie automatických prekladačov, ktoré pracujú na technológií štatistického prekladu, a teda dokážu prekladať len doslovne slovo po slove bez toho, aby preklad obsahoval rovnaký zmysel ako zdrojový text. Profesionálny prekladateľ, avšak, pri prekladaní pracuje so zreteľom na zdrojový a cieľový jazyk. V prípade prekladu z taliančiny do slovenčiny a naopak, musí mať prekladateľ dôkladné a hĺbkové znalosti oboch jazykov, a zároveň aj oboch kultúr. To znamená, že takýto prekladateľ pozná slovné väzby, typické výrazy v oboch jazykoch, ustálené slovné spojenia, príslovia, t.j. všetky významové odtiene, ktoré automatický prekladač nedokáže zachytiť a vyjadriť.

Profesionálny prekladateľ: ako ho vybrať?

 

Základom dobre vyhotoveného prekladu je správny výber prekladateľa, ktorému zveríte Váš text, dokumentáciu alebo webovú stránku. Ale ako si vybrať prekladateľa, ktorý dokáže splniť Vaše požiadavky? Profesionálni prekladatelia sa zvyčajne špecializujú na určité odborné oblasti: existujú prekladatelia v oblasti žurnalistiky, ako aj prekladatelia právnych listín či vedeckých textov; toto je len niekoľko príkladov.

 

Ak potrebujete preklad, napríklad, z taliančiny do slovenčiny a naopak, na koho sa môžete obrátiť s dopytom o poskytnutie takejto služby? Kontaktujte AZ Service sro a o všetko sa postarám: som profesionálna prekladateľka, ktorá pôsobí v oblasti prekladov od roku 2008. Vďaka mojim skúsenostiam a znalostiam Vám dokážem poskytnúť služby v oblasti jazykovej asistencie, ktoré spĺňajú Vaše požiadavky. Osobne sa postarám o Váš projekt pri dodržaní Vašich požiadaviek, pričom mojim cieľom je dodať Vám precízny a starostlivo vyhotovený preklad v dohodnutej lehote.

 

Môžete sa na mňa obrátiť s dopytmi na preklad z/do taliančiny/slovenčiny alebo akéhokoľvek iného európskeho jazyka telefonicky na čísle 0907 578 607 alebo písomne na e-mailovú adresu:

info@azservice-translation.com.

Okrem toho, môžete Váš dopyt zadať prostredníctvom formuláru na tejto stránke.

 

    *povinné pole.

    Adriana Zbýňová
    info@azservice-translation.com


    error: Content is protected !!